Akademiki

Wszystkie lubelskie uczelnie publiczne zapewniają swoim studentom bazę mieszkaniową. Poszczególne placówki opracowały specjalne regulaminy, w których zawarte zostały warunki niezbędne do spełnienia przed otrzymaniem miejsca w akademiku. Poniżej znajdziecie informacje, które pomogą wam zorientować się w jaki sposób kwestię akademików rozwiązały lubelskie uniwersytety.

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej
UMCS proponuje studentom miejsca w ośmiu akademikach. Większość z nich usytuowana jest na terenie miasteczka akademickiego. Dogodne położenie to zarówno bliskość uczelni, jak i możliwość szybkiego znalezienia się w centrum miasta. W zależności od wielkości i stanu pokoju, ceny za miesiąc wahają się od 235 do 400 zł. Wszystkie budynki wyposażone są w stały dostęp do Internetu. Studenci zainteresowani zamieszkaniem w domach studenckich UMCS proszeni są o zgłaszanie się do działu spraw studenckich – DS. „HELIOS” p. 2.
Miejsca w akademiku przyznają Wydziałowe Komisje Socjalne, swoje rezerwy posiadają także Prorektor ds. Studenckich i Nauczania oraz Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS.
Każda osoba chcąca otrzymać miejsce, musi pobrać z dziekanatu stosowny druk podania i załączyć do niego wymagane zaświadczenia o dochodach członków rodziny. O sposobie naliczania dochodu można dowiedzieć się z broszury "Pomoc finansowa dla studentów UMCS". O przyznaniu miejsca w Domu Studenckim decydują dwa główne czynniki: odległość miejsca zamieszkania od Lublina oraz dochód na osobę w rodzinie.
Po otrzymaniu przydziału na akademik, należy zgłosić się do Kierownika Domu Studenckiego w celu rezerwacji miejsca w pokoju. W innym wypadku zostaje ono przydzielone odgórnie w dniu zakwaterowania.
Jeśli okaże się, że student nie jest zadowolony z akademika, za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich na przełomie września i października można dokonać zmiany.
Reprezentantem wszystkich mieszkańców osiedla akademickiego jest Rada Osiedla Akademickiego UMCS. To właśnie tam należy udać się ze wszystkimi problemami dotyczącymi akademika czy uwagami na temat warunków zamieszkania. Siedziba Rady Osiedla Akademickiego znajduje się w Domu Studenckim „Grześ” przy ul. Langiewicza 24 w pok. 10.
W wypadku, gdy miejsce w akademiku nie zostanie przyznane, w dziekanacie można złożyć podanie z odwołaniem od decyzji. Istnieje również możliwość udania się do Prorektora ds. Studenckich i Nauczania oraz złożenia podania do Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dysponuje Domami Studenckimi przy ul. Konstantynów, Męskim Domem Studenckim przy ul. Niecałej oraz Żeńskim Domem Studenckim w Stalowej Woli.
Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim należy składać do 31 sierpnia w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych. Decyzje w tej sprawie zapadają we wrześniu na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Stypendialno – Socjalnej. Osoby, które starają się o przyznanie miejsca w domu studenckim, powinny złożyć taki sam komplet dokumentów jak do stypendium. W przypadku odmowy przyznania przydziału na akademik, student może odwołać się od decyzji UKKS, składając wniosek do Odwoławczej Uczelnianej Komisji Stypendialno – Socjalnej.
Decyzję o przyznaniu wolnych miejsc w ciągu roku akademickiego podejmuje kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Uczelnianą Komisja Stypendialno–Socjalną.
Istnieje możliwość wynajęcia pokoju w domach studenckich w czasie sesji poprawkowej. Informacji na ten temat należy zasięgać w domu studenckim. Studenci KUL mogą również otrzymać miejsce w Domu Fundacji KUL (męski dom studencki Lublin, Stalowa Wola) w zależności od ilości miejsc oddanych do dyspozycji UKSS. Decyzję w tej sprawie również podejmuje Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalnej.
W okresie letnim część domów studenckich KUL zostaje zamieniona na hotel. Informacja o możliwości zakwaterowania w tym okresie oraz o opłatach za dobę od osoby jest dostępna pod nr (081) 445 47 30 lub 0 15 642 25 36 w przypadku Stalowej Woli.


Politechnika Lubelska
Na kompleks domów studenckich Politechniki Lubelskiej składają się cztery akademiki umiejscowione tuż obok uczelni, przy ulicy Nadbystrzyckiej. Student ubiegający się o miejsce w akademiku, powinien złożyć wniosek do Wydziałowej Komisji Stypendialnej, którego druk można pobrać na stronie uczelni. Podobnie jak na UMCS, Politechnika wprowadziła specjalny organ będący reprezentantem wszystkich mieszkańców i współgospodarzem domów studenckich, czyli Radę Mieszkańców Osiedla Studenckiego.

Oprócz opłat za miejsce w akademiku, student zobowiązany jest do opłacenia jednorazowej kaucji na zabezpieczenie szkód materialnych. Wysokość kaucji ustalana jest przez Rektora. Ceny za miesiąc mieszkania w domu studenckim wynoszą ok. 270 zł. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z przyznaniem miejsca w akademiku udziela Dział Spraw Studenckich pod numerem telefonu (081) 538-41-80.

Uniwersytet Przyrodniczy
Student Uniwersytetu Przyrodniczego może ubiegać się o miejsce w 1, 2, 3 lub 4-osobowym pokoju w domach studenckich przy ulicy Langiewicza lub Dobrzańskiego. Warunkiem otrzymania miejsca w domu studenckim jest złożenie wniosku do Wydziałowej Komisji Stypendialnej w Dziale Spraw Socjalnych Studentów.
Opłaty za miesiąc wahają się od 190 do 380 zł w zależności od akademika, wielkości i stanu pokoju. Ponadto student zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł w celu pokrycia kosztów zniszczeń dokonanych przez mieszkańców domów studenckich w miejscach ogólnodostępnych. Uczelnia jest przygotowana na przyjęcie ok. dwóch tysięcy studentów w swoich akademikach, także w Zamościu.
Wszelkich informacji udziela Dział Spraw Socjalnych Studentów mieszczący się w Domu Studenckim Cebion przy ulicy Langiewicza 6.

Uniwersytet Medyczny
Uczelnia dysponuje czterema domami studenckimi usytuowanymi przy ul. Chodźki. Łącznie oferuje studentom ok. 1000 miejsc. Istnieje również możliwość doraźnego zakwaterowania.
Miejsce w Domu Studenckim przyznaje Wydziałowa Komisja ds. Domów Studenckich. W przypadku nie przyznania miejsca w domu studenckim, student może ubiegać się o ponowne rozpatrzenie jego wniosku. Pierwszeństwo w przyznaniu przydziału na akademik mają studenci, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie. Pozostałe wolne miejsca rozpatrywane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.
Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku studenci powinni złożyć najpóźniej do 25 sierpnia. Listy osób, którym przyznano miejsca w domu studenckim są umieszczane na tablicy ogłoszeń bądź na stronie internetowej www.akademiki.umlub.pl. Student ma obowiązek potwierdzenia zakwaterowania w akademiku.
Uniwersytet Medyczny, podobnie jak pozostałe uczelnie, wprowadziła jednorazową kaucję, której wysokość, w zależności od domu studenckiego, wynosi 60 lub 100 zł. Po wykwaterowaniu opłata jest zwracana częściowo lub w całości.
Informacje o akademikach UM można uzyskać w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w pok. 26 przy Al. Racławickich 1 lub pod numerem telefonu (081) 528-88-63.

 

Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy

Komentować mogą tylko zalogowani użytkownicy