Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej

29/01/14

Sprawdź się

Zapraszamy do udziału w Wielkim Teście Wiedzy Ekonomicznej, który odbędzie się 3 lutego 2014 r. Swoją wiedzę będą mieli okazję sprawdzić jednocześnie goście w warszawskim studiu, widzowie przed telewizorami, internauci oraz uczestnicy rozwiązujący test na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Rejestracja uczestników w Lublinie rozpocznie się 3 lutego o godz. 11.00 w Instytucie Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9). 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Początek testu - godz. 20.25.

 

Więcej informacji 

Organizatorzy:

Telewizja Polska SA

Narodowy Bank Polski

nadesłane